Boplikt betyr  1. Du må ha boligen som din faste bolig - eller du kan leie ut boligen

  2. Boplikten varer evig

  3. Boplikt gjelder ikke om du arvet boligen

  4. Boplikten gjelder ikke om du kjøpte boligen før boplikt ble innført (men den gjelder for den som kjøper av deg)

  5. Boplikt gjelder også om du kjøper en bolig som har vært hytte i mange år

  6. Boplikten gjelder også om du kjøper tomt og bygger nytt hus

 
 

Hvis du kjøper en eiendom med boplikt, må du enten ha eiendommen som din faste bolig, eller leie den ut til noen andre. Boplikten er ikke personlig, men den er ubegrenset i tid. Helårsboliger som er kjøpt/bygget før boplikten ble innført, kan eierne benytte som fritidsbolig om de ønsker det. Om eiendommen selges videre, trår boplikten i kraft for de nye eierne. Dette gjelder også eiendommer som har vært brukt som feriesteder i en årrekke. Det som avgjør, er om eiendommen opprinnelig var et helårshus. Arver man en helårsbolig, kan man benytte den som fritidsbolig om man ønsker det. Selger man den arvede boligen, gjelder boplikten for de nye eierne. Boligtomtene på Veierland er regulert til boligformål, så den som kjøper en tomt og bygger hus, må bo i huset, eller leie det ut.

Hva innebærer boplikten