Eple. Foto: Åsne

Dverg-kochin på Veierland. Foto: Åsne

Skrevet i Emacs

Foreningens styre 2018-2019

Formann: Gro Nystuen
Nestformann: Tore Iversen
Sekretær: Marite Juul
Kasserer: Kari Magee
Styremedlem: Andreas Harvik
Styremedlem: Berit Hoemsnes