Vinter Vervodden

Skrevet i Emacs

Foreningens styre 2016-2017

Formann: Lise Sandereid
Nestformann: Lasse Kristensen
Sekretær: Tone Skalpe Bjørnli
Kasserer: Britt Kyllo Paulsen
Styremedlem: Andreas Harvik
Styremedlem: Erika Evensen
Ungdomsrepresentant: Synne Iversen
Vararepresentant: Anne Aurmark