Leie av vellet

Siden sist oppdatert: 15/06/2008

  • A-medlemmer betaler kun for vask med kr. 500,- når de har benyttet vellet til private arrangementer. Man må ha vært medlem i foreningen i ett år, før man får låne vellet gratis. Skal man leie vellet før man har vært medlem ett år, betaler man samme sum som B-medlemmer.

  • Skal et A-medlem bruke vellet til inntektsgivende virksomhet, må man betale samme leie som ikke-medlemmer.

  • Saniteten, aktivitetsklubben og A-medlemmer, enkeltpersoner eller grupper, som lager ikke-kommersielle arrangementer beregnet på andre A-medlemmer, betaler ikke for vask.

  • B-medlemmer betaler kr 1500,- pr døgn, pluss gulvvask etter bruk 500,-.

  • Ikke medlemmer betaler kr 2000,- pr døgn, pluss gulvvask etter bruk 500,-.

  • Vellet kan som et alternativ leies til en timepris av kr. 200,- + vask kr. 500,-.

  • Griller kan leies ut for kr. 100,- Bord og stoler kan lånes av A-medlemmer. B-medlemmer betaler kr. 50,- pr. bord og kr. 10,- pr. stol.

  • Regning for leieforholdet sendes ut i etterkant.