Eple. Foto: Åsne

Dverg-kochin på Veierland. Foto: Åsne

Skrevet i Emacs

Veierland - en kort presentasjon

[ Vellets Veierlandskart ]
[ Veierland på Google Maps ]

Øya Veierland tilhører Færder kommune og ligger i Vestfold fylke, 100 kilometer sørvest for Oslo. Øya er 4,4 kvadratkilometer stor, og har ca 130 innbyggere. Det har "alltid" bodd folk her ute, noe restene av gravrøyser fra bronsealderen tydelig viser. De eldste gårdene på øya er omtalt i skriftlige kilder fra middelalderen. Tidlig på 1900-tallet bodde det mellom 300 og 400 mennesker her, senere sank folketallet til under 100. Det er en kommunal målsetting å få innbyggertallet opp i 300.

Endel av befolkningen har arbeidet sitt på øya, mens flertallet arbeider på fastlandet.

Hovedruta for ferga (med fra 9 til 17 avganger daglig) går mellom Veierland og Tenvik på Nøtterøy, men det er også daglige avganger til Engø i Sandefjord kommune. Begge fergeturene tar 10 - 15 minutter.

Øya har postkontor, kirke og 6 hulls golfbane, samt to sommeråpne serveringssteder.

Velforeningen på øya er meget aktiv, og velhuset er mye brukt til møter, fester og andre aktiviteter.

Veierland er bilfri, men fastboende har lov til å ha moped eller traktor. Her er ingen asfalt, bare grusveier og skogsstier.

Vi har gårdsbruk med sauer og flere familier har høns. I skogen er det ekorn, grevling, rådyr, rev, mår og til og med elg fra tid til annen. På holmer og skjær i sjøen kan man fra tid til annen se sel. Fuglelivet er rikt og variert, på myra er det et yrende liv i vår og sommermånedene, og hakkespatten hakker i gammel skog og kattuglene tuter i natten.

Årstidene byr på mer enn temperaturendringer på Veierland. Om vinteren er det stille og fredelig, mens det er livlig om sommeren, med den tradisjonelle tredagersbasaren og veierlandsfestivalen som absolutte høydepunkt. De ivrigste av sommergjestene inntar øya ved påsketider og gir seg ikke før i oktober, men det naturligvis er flest folk her i juli. Øya blir flittig besøkt av turgåere og syklister fra nærområdet fra tidlig vår til sein høst.

Veierland er et særegent lite samfunn, avgrenset av vann på alle kanter, som likevel er svært sentralt plassert. Fylkeshovedstaden Tønsberg, ligger 12 km unna. I nabokommunen Sandefjord ligger Sandefjord lufthavn, Torp, med direktefly til en rekke utenlandske destinasjoner. Fra Larvik, 39 km unna, går det ferge til Hirtshals i Danmark.