Eple. Foto: Åsne

Dverg-kochin på Veierland. Foto: Åsne

Skrevet i Emacs

Sist oppdatert: 02/09/2018

Hus og folk på Veierland : portrett av et øysamfunn

Utgitt av Veierland Vel juni 2011.

Redaksjon: Svein Aurmark (redaktør), Bjørn Eilertsen, Helle Blakstad Enersen og Terje Edskerud Enersen, Kari Paulsen. 212 rikt illustrerte sider. Pris 300,-


Innholdsfortegnelse Hus og folk på Veierland


Velforeningen ga i 1998 ut Veierlandsminner, en samling artikler om øyas historie. Boken har vært utsolgt en stund, men et nytt opptrykk er nå tilgjengelig. Pris 200,-.

Innholdsfortegnelse Veierlandsminner

 1. Veierlandsminner, Sverre Solberg
 2. være barn på Veierland for 60 - 70 år siden, Liv Andersen
 3. Butikkliv på Veierland. Før og nå, Karin Bang
 4. Særpreg, Sverre Solberg
 5. Søren prest forteller om sin oppvekst på Veierland, Søren Hansen
 6. Veierland kirke, Karin Paulsen
 7. Veierland under krigen 1940-45, Bjarne Christensen
 8. Litt mer fra krigen, Rolf Langum
 9. Flyktningetransport fra Veierland, Margit Andersen
 10. Veierland - kort presentasjon
 11. En flik av Veierlands arkeologiske historie, Jan Brendalsmo
 12. Fantasier om bosetting og gårdsdeling på Veierland, Roar L. Tollnes
 13. Gårder og småbruk på Veierland på 1930-tallet
 14. Gamle stedsnavn med noen forklaringer
 15. Revisjon av kommuneinndelingen i Vestfold - Stokke
 16. 30 år i Nøtterøy kommune, Kari Paulsen
 17. Referater fra den første kretsmøteprotokollen på Veierland
 18. Litt historikk, Kari Paulsen
 19. Utklipp

Til kirkejubileet i 2005 ble boken Veierland kirke 1905-2005 : hundre år i hverdag og fest gitt ut. Den er fortsatt tilgjengelig fra biblioteket på Vellet, Dagros, og hos Kari Paulsen og Karin Brynildsen. Pris 200,-

Innholdsfortegnelse Veierland kirke 1905-2005

 1. Tro og håp, Sogneprest Christopher Woie
 2. Gitt oss med arbeid og strev, Kari Paulsen
 3. Historikk. Karin Brynildsen
 4. Veierland begravelsesplads, Kari Paulsen
 5. Interiør og inventar, Karin Brynildsen
 6. Arkitekturen, Roal L. Tollnes
 7. Kristenliv på Veierland i eldre og nyere tid, Karin Brynildsen
 8. Erindringer fra et kristenliv, Ranghild Brøther
 9. Barndomserindringer, ivin Eriksen
 10. Den nye messehakkelen, Ellen Rishovd Karlowics og Jacek Karlowics
 11. Av- og tilkobling, Dag Magnus Havgar
 12. Et veimerke, Liv Rosmer Fisknes
 13. Hilsener
 14. Prester og andre tillitsvalgte
 15. Etterord og takk